SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk

Bilinci Günümüzde yaşam koşullarının geldiği noktada sosyal refahın korunması adına kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Çevre, sağlık, eğitim, ekonomi gibi temel yaşamsal olgulara dair gösterilen kurumsal duyarlılıklar, toplumsal refah seviyesinin artırılmasında büyük rol oynamaktadır.


Çevresel Bilinç

Bilal Güneş İnşaat, çevre konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Tüm projelerinde çevresel atığa, fiziksel veya kimyasal kirliliğe yol açabilecek tüm unsurları önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Projelerinde yer verdiği geniş yeşil alanlar ile daima nefes alan ve aldıran mekanlar yaratma çabasında olan Bilal Güneş İnşaat, sağlıklı toplumlar için mutlaka temiz bir çevre gerektiğine inanmaktadır.


Eğitim Bilinci

Sağlıklı bir toplum için eğitimi de olmazsa olmaz olarak gören Bilal Güneş İnşaat, bilinçli toplumların iyi eğitimli gençler tarafından oluşturulacağına inanmakta, katkıda bulunduğu okul ve derslik inşaatlarının yanı sıra, bireysel desteklerle de gençlerin iyi eğitim alması için gerekli duyarlılığı göstermektedir.


Kurulduğu günden bugüne sosyal sorumluluk çalışmalarını titizlikle sürdüren Bilal Güneş İnşaat, bu alandaki faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.